ZASADY OTWARCIA KOŚCIOŁÓW

Niniejsze zasady obowiązują w kościele w Walsall oraz w kościele w West Bromwich

od 5 Lipca 2020 do odwołania

 

 1. Obowiązek uczestnictwa we Mszy Św.

 

 • Przypominamy, że jak do tej pory nie obowiązuje jeszcze obowiązek uczestnictwa we Mszy Św.
 • Nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa we Mszy Św.
 • Żadna osoba nie powinna czuć presji do tego, że musi przyjść do kościoła.
 • Wedle wskazówek rządu angielskiego jest zalecane aby osoby które ukończyły 70 rok życia lub są w grupie ryzyka pozostały w domu.


 2. Maski ochronne 

 

 • Każdy uczestniczący we mszy świętej musi mieć maskę zasłaniającą usta i nos.
 • Każdy jest zobowiązany do przyniesienia własnej maski ochronnej.
 • Z obowiązku noszenia maski są zwolnione dzieci do lat 5 oraz osoby z problemami oddechowymi.
 • Z obowiązku noszenia maski jest także zwolniony ksiądz, który sprawuje mszę świętą, jednakże są sytuacje, w których ksiądz jest także zobowiązany żeby założyć maskę
 • Osoby, które nie mają obowiązku zakładania maski muszą zachować, co najmniej 2 metry dystansu od innych.

 

 3. Sprawy organizacyjne w kościele

 

 • W kościele będzie obowiązywał system jednokierunkowy
 • Przy wejściu każda osoba jest zobowiązana do zdezynfekowania rąk, oraz założenia maseczki na twarz, (jeżeli jest w grupie osób zobowiązanych do noszenia masek)
 • W kościele musi być zachowany odstęp minimum 1 metra.
 • W jednej ławce mogą usiąść maksymalnie 3 osoby.
 • Jeżeli jest więcej osób z tego samego miejsca zamieszkania (rodzina) to mogą usiąść razem lecz muszą zachować odstęp minimum 1 metra od innych ludzi w maskach lub 2 metrów od ludzi bez masek.
 • W kościele nad sprawami bezpieczeństwa będą czuwali wolontariusze
 • Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich prosimy o bezwzględne wykonywanie poleceń wolontariuszy
 • Po wejściu do kościoła wszyscy są zobowiązani podążać za wolontariuszem i usiąść w miejscu poprzednio wskazanym przez wolontariusza.
 • Wyjść z kościoła można tylko przez wskazane drzwi wyjściowe.
 • Po mszy kościół będzie poddany dezynfekcji. Prosimy o jak najszybsze wyjście z kościoła i nie pozostawanie w kościele. Sprawy parafialne są omówione w punkcie 7.

 

 4. Spowiedź

 

 • Konfesjonały będą zamknięte do odwołania.
 • Nie ma możliwości przystąpienia do spowiedzi w kościele.
 • Osoby potrzebujące spowiedzi w nagłych wypadkach są proszone o indywidualny kontakt z księdzem proboszczem.

 

 5. Komunia Święta


UWAGA!
Komunię Świętą można przyjąć tylko i wyłącznie na rękę. Zakazane jest przyjmowanie komunii św. do ust. Przypominamy, że przyjmowanie komunii świętej na rękę w niczym nie uwłacza temu sakramentowi, a co więcej jest to pierwsza, pierwotna forma przyjmowania komunii świętej sięgająca początków Chrześcijaństwa. 


 • Komunię świętą będą nadzorowali wolontariusze
 • Komunia święta będzie się odbywała ławkami.
 • Podejść do księdza można tylko pojedynczo
 • Pozostałe osoby czekające w kolejce muszą zachować odstęp 2 metrów.
 • Osoba przyjmująca komunię może stanąć przy księdzu w odległości na wyciągnięcie ręki
 • Osoba przyjmująca komunie może zdjąć maseczkę, lecz po przyjęciu komunii z ręki jest zobowiązana do ponownego założenia maseczki.
 • Powrót do ławki będzie nadzorowany przez wolontariusza i będzie się odbywał drogą jednokierunkową
 • Na czas komunii ksiądz zobowiązany jest do założenia maski ochronnej.

 

 6. Toaleta oraz inne pomieszczenia

 

 • Toaleta w kościele jest nieczynna
 • W kościele obwiązuje bezwzględny zakaz używania jakichkolwiek pomieszczeń oraz chóru
 • Chór może być w użytku tylko, jeżeli będzie taka potrzeba i można go użyć tylko po uprzedniej zgodzie wolontariusza.

 

 7. Sprawy parafialne

 

 • Będzie możliwość porozmawiania z księdzem w sprawach parafialnych.
 • Dostęp do zakrystii w Walsall będzie możliwy tylko od zewnątrz kościoła. Po wyjściu z kościoła prosimy o udanie się z tyłu kościoła gdzie wolontariusz będzie kierował kolejką do zakrystii.
 • W kolejce do zakrystii ustawiamy się, co 2 metry
 • Do zakrystii może wejść tylko jedna osoba
 • W zakrystii jest obowiązek założenia maski ochronnej zarówno przez księdza jak i przez interesanta.
 • Prosimy o rozważenie czy sprawa, z którą państwo przychodzą nie może być załatwiona telefonicznie. Chcemy zminimalizować ilość osób wchodzących do jednego pomieszczenia.
 • Nie będzie drukowanych ogłoszeń parafialnych
 • Ogłoszenia parafialne można znaleźć na stronie internetowej oraz w gablotce.