Ogłoszenia Parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 26.11.2023

Uroczystość Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata


1. Każdy rok kościelny kończy się wyraźnym akcentem liturgicznym. Jezus Chrystus jest nie tylko naszym królem. Jest królem całego stworzenia. Ta prawda wiary na wiele sposobów wypowiadana w liturgii jest fundamentem wszystkich świąt i uroczystości celebrowanych w ciągu roku liturgicznego. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie każda nasza modlitwa indywidualna i wspólnotowa z ziemi, dociera do Boga.


2. Zakończyliśmy miesiąc modlitw za zmarłych. Ich obecność w naszym życiu jest jednak ciągle aktualna i bliska. Zachęcamy do pielęgnowania tej prawdy i utrzymywania więzi z nimi poprzez modlitwę, a zwłaszcza ofiarowanie Mszy św. w ich intencji.


3. Dzisiaj zbieramy drugą tacę na wsparcie seminarzystów z Polskiej Misji Katolickiej, którzy przygotowują się w polskich seminariach do pracy w Anglii i Walii. Jest ich ośmioro. Jest to wielka radość i nadzieja przy dzisiejszym kryzysie powołań. Jest to też nasze zobowiązanie wsparcia duchowego i materialnego.


4. Dzisiejsza niedziela jak to było zaznaczone tydzień temu, jest okazją do podziękowania Panu Bogu za wspólne budowanie wspólnoty Polskiej Misji Katolickiej w West Bromwich. Czas zawsze jest darem Bożym. Jesteśmy wdzięczni Bogu za każdą chwilę wspólnej modlitwy, za każde doświadczenie Jego obecności pod sakramentalnymi znakami. Dziękujemy wszystkim, którzy osobiście zaangażowali się w tworzenie struktur takich jak rady parafialne, duszpasterskie, grupy religijne. Jestem przekonany, że każdy osobisty wkład we wspólne dzieło jest ubogacającym doświadczeniem. Dziękujemy za życzliwość parafiom angielskim, za udostępnienie kościołów, a zwłaszcza naszemu biskupowi diecezji Birmingham - za ojcowskie zrozumienie duchowych potrzeb naszej Polskiej Wspólnoty Katolickiej.
Polska Misja Katolicka w Londynie intensywnie pracuje nad zabezpieczeniem duszpasterskiej opieki w West Bromwich na dotychczasowych zasadach. Mamy zapewnienie, że w kolejne niedziele nabożeństwa będą odbywać się normalnie.


Taca z ostatniej niedzieli:

– Walsall £129, GA - £5

- West Bromwich £375.60, GA - £45
Bóg Zapłać.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 19.11.2023 – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA


1. Powoli zbliżamy się do zamknięcia rocznego cyklu przeżywania najważniejszych prawd i wydarzeń określających naszą religię. Następna niedziela jest Uroczystością Chrystusa Króla. On nam daje życie,
jest z nami i oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dzisiejsze teksty Pisma Świętego podsumowuje refren
psalmu - ”szczęśliwy człowiek, który służy Panu”.


2. W dalszym ciągu zachęcamy do modlitwy za zmarłych. Każdego dnia za modlitwę w intencji jednej osoby zmarłej można wyprosić łaskę Bożego Miłosierdzia dla niej. W kolejne niedziele aż do Adwentu przed mszą

o godz. 14.00 w West Bromwich i o godz.12.00 w Walsall będziemy się modlić za dusze zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych.


3. W przyszłą niedzielę zbierzemy drugą tacę na wsparcie seminarzystów z Polskiej Misji Katolickiej, którzy przygotowują się w polskich seminariach do pracy w Anglii i Walii. Jest ich ośmioro. Jest to wielka radość i nadzieja przy dzisiejszym kryzysie powołań. Jest to też nasze zobowiązanie wsparcia duchowego i materialnego.


4. W związku z naglącą sytuacją w Lokalnej Polskiej Misji Katolickie w Leicester, po decyzji i wszechstronnej konsultacji podpisałem protokół przejęcia obowiązków duszpasterskich w tej parafii. W związku z tą nadzwyczajną sytuacją w przyszłą niedzielę pożegnam się z naszą wspólnotą w West Bromwich i Walsall. Chrystusowi Królowi podziękujemy za wspólny czas i błogosławione owoce duszpasterskie. Jednocześnie Jemu powierzymy dalszą opiekę nad nami.
Wiara w Bożą Opatrzność jest wsparciem i znakiem dojrzałości wiary. Jestem głęboko przekonany ,że wszystkie dobre dzieła, które są Panu Bogu miłe zawsze znajdą sposobność by być kontynuowane.


Taca z ostatniej niedzieli:

– Walsall £111,47, GA - £5

- West Bromwich £380,71, GA - £59,50


Na remont kościoła
- £250

Bóg Zapłać.


Podajemy również szczegóły naszego konta bankowego:
PCM WEST BROMWICH

Sort code: 30-94-57

Account number: 020355029