Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna. (KKK 1367)

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar. Modlitwa za innych jest najbardziej uniwersalnym darem, jakiego mogą udzielać sobie chrześcijanie.

Intencje mszalne

24/09/2023 Niedziela 


Walsall:

godz. 12:00 - za śp Henryka i Zofię Rutynowskich oraz śp Leona i Danutę Andruszkiewicz


West Bromwich:

godz. 14:00 - za śp Stanisławę Bucoń w 6. rocznicę śmierci

godz. 16:00 - za śp Grażynę Wójcik w 14. rocznicę śmierci