Sakramenty

Sakrament Święty to według Katechizmu Kościoła Katolickiego skuteczny znak łaski, ustanowiony przez Chrystusa i powierzony Kościołowi. Sakramentów jest siedem – chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Obejmują one wszystkie etapy i najważniejsze momenty z życia chrześcijanina

Chrzest Święty


Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów.

Dzięki sakramentowi Chrztu Św. przynależymy do Kościoła Świętego.

Bierzmowanie


Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK 1285)

Komunia Święta


Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę”. Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: „Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana

(Łk 22, 19-20).

Sakrament pokuty

i pojednania


W sakramencie pokuty i pojednania Bóg przebacza grzechy popełnione po chrzcie świętym, przez rozgrzeszenie kapłańskie. Sakrament ten nazywany jest także: sakramentem nawrócenia, spowiedzią święta, sakramentem pojednania.

Namaszczenie chorych


Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest przede wszystkim osobom znajdującym się w ciężkiej chorobie lub w niebezpieczeństwie śmierci.

Dawniej udzielano go tylko raz traktując jako tzw. „ostatnie namaszczenie”. Dziś można ten sakrament przyjmować nawet kilka razy w życiu, jeśli znajdziemy się w okolicznościach zagrożenia życia bądź w niebezpieczeństwie śmierci. Właściwe rozumienie sakramentu chorych, zwanego też sakramentem uzdrowienia regulują przepisy kościelne.

Kapłaństwo


Sakrament kapłaństwa należy, obok sakramentu małżeństwa, do grupy sakramentów w służbie komunii. Jest zatem nastawiony na zbawienie innych ludzi; opiera się na służbie innym, dzięki czemu przyczynia się również do zbawienia osobistego.

Kapłaństwo jest skierowane zarówno ku Chrystusowi, jak i ku ludziom: kapłaństwo urzędowe reprezentuje Chrystusa wobec zgromadzenia wiernych, jednocześnie reprezentując zgromadzenie wiernych wobec Boga, gdy zanosi do Niego modlitwę całego Kościoła oraz składa ofiarę eucharystyczną.

Małżeństwo


Małżeństwo należy do podstawowych rzeczywistości wspólnotowego życia ludzkiego. Jest niezbędnym fundamentem rodziny. W odniesieniu do ludzi ochrzczonych związek małżeński ma charakter sakramentu.

Przygotowywanie do Sakramentów  w naszej Parafii


Sakramenty w naszej Parafii udzielane są tylko osobom przynależnym do niej. W celu zapisania się do Parafii należy wypełnić deklarację oraz zgłosić się do ks. Proboszcza.Chrzest Święty


Aby móc przyjąć Sakrament Chrztu Świętego należy przynależeć do Parafii poprzez zapis do niej oraz czynny udział.


Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w zakrystii lub kancelarii parafialnej co najmniej dwa tygodnie wcześniej przed planowaną uroczystością.


Bierzmowanie


Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej Parafii zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienną modlitwę, coniedzielną Eucharystię, systematyczną spowiedź.

Udział w comiesięcznych  spotkaniach kandydatów do bierzmowania jest obowiązkowy. Spotkania odbywają się w drugą niedziele miesiąca w kościele West Bromwich pomiędzy Mszami o godz. 14:00 a 16:00. 

Na miesiąc przed datą przyjęcia sakramentu bierzmowania spotkania odbywają się co niedzielę.


Zapisy kandydatów do bierzmowania rozpoczynają się od września.

Pierwsza

Komunia Święta


Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii odbywa się od miesiąca października. Do końca września należy poprzez zapis wyrazić chęć przygotowania swojego dziecka.

Spotkania dla dzieci wraz z rodzicami odbywają się w kościele w West Bromwich w każdą niedzielę rozpoczynając Mszą Świętą o godz. 16:00, po której jest katecheza dla dzieci.

Przygotowanie do małżeństwa


Kancelaria dla narzeczonych (sprawy przedmałżeńskie) jest dostępna w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. W tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z ks. Proboszczem. Informujemy, że na osobne spotkanie w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego umawiamy się osobiście lub telefonicznie.

Telefon do księdza znajduje się na dole strony lub w zakładce Kontakt.

Namaszczenie chorych


W naszej Parafii sakramentu namaszczenia chorych udziela się w każdej potrzebie. Dokładny termin jest umawiany indywidualnie w zakrystii oraz można telefonicznie. 

Telefon kontaktowy do ks. Proboszcza w zakładce Kontakt oraz na dole strony.

Spowiedź 


Aby skorzystać z sakramentu pokuty prosimy indywidualnie poprosić księdza przed odprawianą Mszą Świętą.


W okresie przed Bożym Narodzeniem oraz przed Wielkanocą organizowana jest spowiedź w wyznaczonym dniu w obu kościołach.

Parafia to nasza wspólna sprawa!


Bądźmy odpowiedzialni za nią.